home

over mij

dienstverlening

opdrachtgevers

contact

 

Dienstverlening

Gezondheidsrechtelijke advisering en ondersteuning
Het gezondheidsrecht is volop in beweging en wordt steeds belangrijker in de praktijk van alledag. Er kan bij zorginstellingen, instanties in de zorg of bij individuele zorgverleners behoefte zijn aan advies en ondersteuning en/of coaching. U kunt bijvoorbeeld denken aan onderwerpen als:

De ondersteuning en/of advisering kan zowel individueel als in groepsverband worden gegeven. Incompanybijeenkomsten zijn praktijkgericht, waarbij mijn achtergrond in de zorg en mijn mediationervaring veel profijt bieden. Kennisoverdracht, bewustwording en coaching staan centraal.
Ik ben lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht (VGR

Klachtbehandeling en Mediation 
Als partijen een conflict hebben, kunnen zij ervoor kiezen een onafhankelijke derde in te schakelen die hen helpt er samen uit te komen. Een goede onderhandelingssfeer met respect voor elkaars standpunten is belangrijk. Uit ervaring weet ik dat bemiddeling of mediation vaak bevredigender is dan een formele procedure.
In het jaar 2009-2010 heb ik de opleiding tot MFN-mediator gevolgd bij het Centrum voor Conflicthantering Haarlem.
Ik ben geregistreerd bij Stichting Register Mediator (SRM). Bij een mediation zijn het reglement en de klachtenregeling van SRM van toepassing.
Tot mijn dienstverlening behoort ook deelname als voorzitter of lid van klachten- en geschillencommissies in de zorg. 

Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen & Integriteit
Ik ben extern Vertrouwenspersoon voor meerdere instellingen.
Opvang, begeleiding en advisering van medewerkers die een ongewenste omgangsvorm of een misstand/integriteitsschending (hebben) ervaren, is een van mijn taken. Het is zowel voor de medewerker als voor de organisatie belangrijk dat medewerkers bij een laagdrempelige, toegankelijke vertrouwenspersoon terecht kunnen. 
Ik ben gecertificeerd vertrouwenpersoon (CRP) en lid van de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen (LVV)
De gedragscode en het klachtenreglement van de LVV zijn van toepassing.